19 marca 2015 r. trzech podróżnych dokonało w Hellas Travel, biurze podróży z siedzibą w Holandii, rezerwacji lotów z Eelde (Holandia) na Korfu (Grecja) i z powrotem. Loty te były częścią "imprezy turystycznej", za którą zapłacili Hellas Travel. Loty miały zostać wykonane przez Aegean Airlines, narodowe greckie linie lotnicze, które zawarły w tym celu umowę z G.S. Charter Aviation Services, spółką z siedzibą na Cyprze.

Reklama

Aegean Airlines udostępniała G.S. Charter pewną liczbę miejsc w samolotach w zamian za zapłatę opłaty czarterowej. G.S. Charter odsprzedała następnie te miejsca podmiotom trzecim, m.in. na rzecz Hellas Travel. Jednakże kilka dni przed uzgodnioną datą wylotu Hellas Travel poinformował trzech podróżnych, że ich podróż została odwołana. Aegean Airlines zdecydowały bowiem, że w związku z niemożliwością uzyskania zapłaty sumy uprzednio uzgodnionej z Hellas Travel, nie będzie realizować już lotów na i z Korfu.

3 sierpnia 2016 r. została ogłoszona upadłość Hellas Travel. Spółka ta nie zwróciła trzem podróżnym pieniędzy za bilety lotnicze. Wystąpili oni z powództwem do Rechtbank Noord-Nederland (sądu rejonowego w Holandii), który zasądził od Aegean Airlines na ich rzecz zryczałtowane odszkodowanie za odwołanie ich lotu na podstawie rozporządzenia unijnego dotyczącego praw pasażerów.

Sąd ten nie wypowiedział się natomiast w przedmiocie żądania zwrotu kosztów biletów samolotowych. W tej kwestii sąd zwrócił się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości. Zmierzał on do ustalenia, czy pasażer ma prawo domagania się zwrotu kosztów biletu samolotowego od organizatora imprezy turystycznej, czy może żądać zwrotu tych kosztów od przewoźnika lotniczego.

Reklama

W wyroku Trybunał podkreślił, że sam fakt istnienia prawa do zwrotu kosztów na podstawie unijnej dyrektywy jest wystarczający dla wykluczenia możliwości dochodzenia przez pasażera, którego lot stanowi część imprezy turystycznej, zwrotu kosztów jego biletu od obsługującego lot przewoźnika lotniczego.

"Z powyższego wynika, że prawa do zwrotu kosztów biletu, na podstawie odpowiednio rozporządzenia i dyrektywy, nie podlegają kumulacji. Tego rodzaju kumulacja uprawnień mogłaby doprowadzić do nieuzasadnionej nadmiernej ochrony danego pasażera, ze szkodą dla obsługującego lot przewoźnika lotniczego, gdyż stanowiłoby to dla niego ryzyko ponoszenia części odpowiedzialności spoczywającej na organizatorze imprezy turystycznej" – podał w uzasadnieniu wyroku Trybunał.

Reklama