KE przed rokiem zwróciła Airbnb uwagę, że sposób prezentowania cen, który nie uwzględniał wówczas dodatkowych opłat m.in. za sprzątanie, czy podatki lokalne, a także część warunków, jakie proponowane były klientom, były niezgodne z unijnym prawem.

Reklama

Do Brukseli trafiały tysiące skarg na serwisy zajmujące się pośrednictwem w zakwaterowaniu. W wyniku wezwania KE i organów ds. ochrony konsumentów Airbnb dostosował swoje praktyki i warunki do przepisów unijnych.

- W te wakacje Europejczycy dostaną to, co widzą, rezerwując zakwaterowanie. Porównywanie i rezerwowanie hotelu lub innego zakwaterowania przez internet stało się szybkie i łatwe. Konsumenci mogą teraz mieć pewność, że cena wyświetlona na głównej stronie, to cena, którą ostatecznie zapłacą - oświadczyła komisarz UE ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Viera Jourova.

Teraz podczas wyszukiwania zakwaterowania w konkretnych datach użytkownicy Airbnb widzą na stronie wyników całkowitą cenę, w tym wszystkie obowiązkowe opłaty i koszty, takie jak opłaty za usługi i sprzątanie oraz lokalne podatki. Na ostatniej stronie nie wyświetlają się żadne niezapowiedziane obowiązkowe opłaty, tak jak to miało miejsce wcześniej.

Airbnb wyraźnie rozróżnia też między prywatnymi a profesjonalnymi gospodarzami. Ma to znaczenie, bo w obu przypadkach obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Na swojej stronie platforma zapewnia łatwo dostępny link do internetowego rozstrzygania sporów oraz dostarcza wszelkich informacji w tej sprawie.

Reklama

Firma zmieniła też warunki świadczenia usług wskazując wyraźnie, że użytkownicy mogą wnieść sprawę przeciwko niej przed sąd w swoim kraju zamieszkania. KE zarzucała Airbnb, że potrafiła wprowadzać klientów w błąd, odsyłając ich do jurysdykcji innych niż ta w ich państwie.

Po zmianach Airbnb przestrzega ponadto podstawowych praw użytkowników do pozwania gospodarza w przypadku poniesienia szkody osobistej lub innych szkód. Korporacja zobowiązała się też, że nie będzie jednostronnie zmieniać warunków umowy bez uprzedniego, jasnego poinformowania o tym użytkowników oraz bez umożliwienia im rozwiązania umowy.

Wspólna ocena praktyk Airbnb i warunków świadczenia usług przez tę platformę została przeprowadzona przez sieć współpracy dotyczącej ochrony konsumentów przy wsparciu KE. Kierownictwo nad procesem sprawował norweski urzędu ds. ochrony konsumentów (Forbrukertilsynet). Ocenę rozpoczęto w lipcu 2018 roku.

Reklama

Dzięki unijnym przepisom organ krajowy w każdym państwie UE może zwrócić się o pomoc do innych organów w innym kraju członkowskim, aby powstrzymać w ten sposób transgraniczne naruszanie unijnego prawa ochrony konsumentów.

Powstały w 2008 roku portal Airbnb to największa platforma pośrednicząca w wynajmie o globalnym zasięgu. Z danych firmy wynika, że ma ponad 6 mln ofert w ponad 100 tys. miastach na całym świecie.