Jak podał urząd, zamiar koncentracji dotyczy nabycia przez spółkę eTravel z siedzibą w Warszawie kontroli poprzez zakup 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Travel Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w konsekwencji – nabycie bezpośredniej kontroli nad Travel Express.

Reklama

Podstawową działalnością eTravel jest sprzedaż usług turystycznych z wykorzystaniem nowych technologii e-commerce. Travel Express zaś świadczy usługi dla firm, w tym organizuje spotkania, konferencje i wyjazdy integracyjne.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.