We poniedziałek ministrowie państw UE odpowiedzialni za turystykę zastanawiali się nad działaniami, które pomogłyby szybko ożywić sektor turystyczny. Na dwa miesiące przed wakacjami nie jest jasne, czy otwarte zostaną granice i czy możliwe będą wyjazdy turystyczne.

Reklama

Sektor turystyczny doświadczył ogromnego i nieoczekiwanego spadku popytu z powodu pandemii koronawirusa - podkreślił minister turystyki sprawującej prezydencję Chorwacji Gari Cappelli.

Turystyka odpowiada za około 10 proc. unijnego PKB; w obszarze tym pracuje niemalże 12 proc. zatrudnionych w Unii Europejskiej. Sektor ten jest na czwartym miejscu, jeśli chodzi eksport unijny i generuje dochód wysokości ponad 400 mld euro rocznie.

Sytuacja różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Podczas gdy w Grecji turystyka odpowiada za 1/5 PKB, na Chorwacji - 17 proc. PKB, to na Słowacji już tylko za 2,6 proc. PKB. Polska na tle innych państw stosunkowo niewielką część swojego produktu krajowego zawdzięcza turystyce, ale mimo to związanych z nią są setki tysięcy miejsc pracy.

Choć w przypadku braku możliwości wyjazdów zagranicznych duży rynek wewnętrzny w Polsce mógłby zrekompensować nieco straty hotelarzy, czy restauratorów, to bez przyjezdnych z innych państw straty gospodarcze będą ogromne.

Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku granice przekroczyło 180,2 mln cudzoziemców (nie wszyscy w celach turystycznych). Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych przez nich w Polsce wynosi 45,3 mld zł. Z kolei wydatki poniesione za granicą przez Polaków w minionym roku szacowane są na 23,5 mld zł.

Z informacji przekazanych przez prezydencję wynika, że w UE jest pomysł otwarcia korytarzy turystycznych między państwami członkowskimi. W proces dotyczący otwierania granic i ułatwiania przemieszczania się turystów mieliby być włączeni epidemiolodzy. Wydaje się, że istnieje wystarczająca wola i chęć znalezienia sposobu na ponowne połączenie krajów - podkreśliła w komunikacie chorwacka prezydencja.

Reklama

Większość (ministrów - PAP) z zadowoleniem przyjęła pomysł ustanowienia wspólnych zasad i protokołów. System ochrony zdrowia i miejsca docelowe muszą być chronione w czasie ponownego ich otwarcia - przekazało PAP unijne źródło dyplomatyczne.

Według źródeł PAP wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, który reprezentował Polskę, zadeklarował, że z zadowoleniem przyjąłby inicjatywę ustanowienia planu zarządzania na poziomie "27", w ramach istniejących kompetencji UE. Warszawa chciałaby też wytycznych dla przedsiębiorców turystycznych.

Propozycje w tej sprawie ma przedstawić Komisja Europejska. Ministrowie zgodzili się też na wzmocnioną koordynację dodatkowych środków wsparcia dla sektora na poziomie UE. Zwrócili też uwagę na znacznie zharmonizowanego rozwiązania dotyczącego zwrotu kosztów wycieczek, które nie dojdą do skutku.

KE dostała mandat na szybkie wypracowanie rozwiązania, które zapewni właściwą równowagę interesów między organizatorami wyjazdów a konsumentami. Będziemy potrzebować bezprecedensowych funduszy, aby pokonać ten kryzys. Potrzebny jest "nowy plan Marshalla" z potężnym budżetem UE, aby przyspieszyć drogę do ożywienia gospodarczego w Europie - zauważył unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.