GUS wyjaśnił, że według metodologii Eurostatu, do obszarów nadmorskich zalicza się w Polsce 55 gmin położonych w województwach: pomorskim (26), warmińsko-mazurskim (6) oraz zachodniopomorskim (23). Są to gminy usytuowane nad Morzem Bałtyckim lub pozostające w bliskiej odległości od morza. Obejmują obszar stanowiący 2,5 proc. powierzchni Polski (7,9 tys. km kw.) i zamieszkuje je 4,1 proc. ludności kraju (1,6 mln osób).

Reklama

Urząd poinformował, że według stanu na koniec lipca 2021 r. na obszarach nadmorskich prowadziły działalność 2342 turystyczne obiekty noclegowe, czyli prawie 1/4 wszystkich obiektów w Polsce. Blisko 70 proc. z nich prowadziła działalność o charakterze sezonowym (w kraju od setek obiektów sezonowych wyniósł niecałe 30 proc.). Na tych obszarach funkcjonowało prawie połowa ośrodków wczasowych prowadzących działalność w kraju, a także 44 proc. pokoi gościnnych, 42 proc. zespołów domków turystycznych, 37 proc. ośrodków kolonijnych oraz 31 proc. kempingów.

GUS przekazał, że w porównaniu z ub.r. liczba obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich zmniejszyła się o 160, tj. o 6,4 proc. Spadek odnotowano w większości rodzajów obiektów oprócz hoteli, moteli, szkolnych schronisk młodzieżowych, hosteli oraz zakładów uzdrowiskowych, gdzie zaobserwowano niewielkie wzrosty.

Urząd wyjaśnił, że na obszarach nadmorskich przeważają pokoje gościnne. Na koniec lipca było ich 876, czyli 37,4 proc. ogółu obiektów na tych obszarach. Dodano, że liczne były też ośrodki wczasowe – 456 (19,5 proc.) oraz zespoły domków turystycznych – 221 (9,4 proc.). Na obszarach nadmorskich hotele stanowiły 10,1 proc. turystycznych obiektów noclegowych.

Ośrodki wczasowe przed hotelami

Obiekty noclegowe na terenach nadmorskich na koniec lipca dysponowały 217,1 tys. miejsc noclegowych, co stanowiło 27,7 proc. wszystkich miejsc w obiektach noclegowych w Polsce. Było ich też o 1,3 tys. mniej niż w 2020 r. (spadek o 0,6 proc.). Największą liczbę miejsc oferowały ośrodki wczasowe - 72,3 tys. (33,3 proc.) ogółu miejsc na tym terenie. Hotele dysponowały 38,7 tys. miejsc (17,8 proc.), pokoje gościnne – 22,8 tys. (10,5 proc.). Dodano, że w zespołach domków turystycznych oferowano 15,1 tys. miejsc noclegowych, a w uzdrowiskach było to 13,2 tys.

GUS poinformował, że w lipcu i sierpniu br. w obiektach turystycznych nad morzem przebywało 1,7 mln turystów (880,4 tys. – w lipcu i 857,6 tys. – w sierpniu). Było to 23,3 proc. nocujących w tym okresie w obiektach turystycznych na terenie całego kraju (w 2020 r. było to 25,9 proc.). W porównaniu z lipcem i sierpniem 2020 r. liczba turystów korzystających z noclegów w tym roku była wyższa o 206 tys., tj. o 13,5 proc. (w lipcu o 26 proc., a w sierpniu o 2,9 proc.).

Reklama

Blisko 1/3 turystów (544 tys.) przebywających na obszarach nadmorskich skorzystała z noclegów w hotelach; 24,1 proc. (418,4 tys.) było w ośrodkach wczasowych; 9,5 proc. (165,3 tys.) w pokojach gościnnych.

Turyści krajowi przed turystykami z zagranicy

GUS przekazał, że zdecydowana większość odpoczywających w tym roku nad morzem była turystami krajowymi (1,5 mln - 88,2 proc.). Turyści zagraniczni stanowili 11,8 proc. (200 tys. osób). W porównaniu do 2020 r. liczba turystów z Polski w tym roku była o 15 proc. wyższa; więcej było także turystów zagranicznych (o 2,9 proc.).

Urząd wyjaśnił, że w lipcu i sierpniu br. wśród turystów z zagranicy na terenach nadmorskich - podobnie jak w latach poprzednich - większość stanowili Niemcy. W tym czasie przyjechało ich do Polski 147,9 tys. - o 11 tys. mniej niż w 2020 r. Udział gości z pozostałych krajów nie przekraczał 5 proc.; najwięcej osób przybyło z Czech (8,5 tys.), Szwecji (6,1 tys.) oraz Norwegii (5,2 tys.) - stanowili oni odpowiednio 4,2 proc., 3 proc. i 2,5 proc. ogółu turystów zagranicznych korzystających z noclegów na terenach nadmorskich.

W lipcu i sierpniu br. turyści przebywający na obszarach nadmorskich skorzystali łącznie z 8,6 mln noclegów, co stanowiło 34,9 proc. wszystkich noclegów udzielonych w tym okresie w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce. W analogicznym okresie 2020 r. udział ten był wyższy o 2 p.proc.

GUS przekazał, że w 2021 r. więcej noclegów udzielono w sierpniu (4 mln 332 tys.), niż w lipcu (4 mln 292 tys.). W porównaniu z 2020 r. łączna liczba noclegów udzielonych w lipcu i sierpniu br. była wyższa o 18,3 proc. (tj. o 1,3 mln) – w lipcu o 28,5 proc. (o 1 mln), a w sierpniu o 9,6 proc. (o 0,4 mln).

W lipcu i sierpniu na obszarach nadmorskich najwięcej noclegów udzielono w Kołobrzegu – 876,7 tys., co stanowiło 1/10 wszystkich noclegów udzielonych na tym obszarze. Skorzystało z nich ponad 153 tys. turystów. "Oznacza to, że w czasie dwóch miesięcy wakacyjnych na 100 mieszkańców miasta przypadało 334 turystów korzystających z bazy noclegowej i 1 909 noclegów" - podkreślono.

Urząd dodał, że duży ruch turystyczny odnotowano także w Gdańsku, gdzie w lipcu-sierpniu 2021 r. z niemal 794 tys. noclegów skorzystało 260 tys. turystów. Na 100 mieszkańców tego miasta przypadało 55 turystów oraz 169 noclegów.