Obecnie na liniach magistralnych obowiązuje limit prędkości pociągów pasażerskich 250 km/h, a towarowych - 120 km/h.

Zmiana rozporządzenia

Chodzi o zmianę rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Jak podano w uzasadnieniu projektu, zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia przepisów techniczno-budowlanych umożliwiających budowę i przyszłą eksploatację linii kolejowych dużych prędkości.

Reklama

"W tym celu konieczne jest chociażby zwiększenie dopuszczalnych prędkości maksymalnych dla pociągów pasażerskich i pociągów towarowych. Obowiązujące przepisy ograniczają maksymalną prędkość pociągów na liniach magistralnych do odpowiednio 250 km/h i 120 km/h. Projekt zakłada podniesienie ich do odpowiednio 350 km/h i 160 km/h" - wskazano w uzasadnieniu.

Reklama

Dodano, że wprowadzone w tym zakresie zmiany pozwolą ponadto na stosowanie podniesionych standardów technicznych, czego skutkiem ma być popularyzacja transportu kolejowego oraz możliwość wykorzystania w pełni potencjału taboru i rozwijanych technologii w dziedzinie kolejnictwa.

Uzasadnienie

"Jednocześnie samo rozszerzenie ram prawnych określających maksymalne dopuszczalne prędkości na magistralnych liniach kolejowych nie zmienia tego, że to, jaka prędkość będzie ostatecznie dopuszczona, będzie zależało od zarządcy infrastruktury kolejowej" - zastrzeżono w uzasadnieniu na stronach RCL.

Projekt rozporządzenia nie zmienia limitów prędkości na liniach pierwszorzędnych, który dla pociągów osobowych wynosi 120 km/h, dla towarowych - 80 km/h. Na liniach drugorzędnych odpowiednio jest to 80 km/h i 60 km/h, a na liniach znaczenia miejscowego - odpowiednio 60 km/h i 50 km/h.

autor: Łukasz Pawłowski