"Dzięki przepisom unijnym i krajowym jakość wody w europejskich kąpieliskach znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich 30 lat" - oświadczył komisarz ds. ochrony środowiska Janez Potocznik.

Reklama

Spośród 20 tys. kąpielisk monitorowanych w całej Unii Europejskiej w 2009 roku dwie trzecie znajduje się na terenach nadmorskich, a pozostałe - nad rzekami i jeziorami. Zgodność z tzw. wartościami obowiązkowymi (czyli minimalnymi wymogami jakości) w kąpieliskach nadmorskich wzrosła z 80 proc. w 1990 r. do 96 proc. w 2009 roku. W przypadku wód śródlądowych wzrost ten był nawet większy - z 52 proc. do 90 proc.

Oprócz minimalnych wymogów są też normy bardziej rygorystyczne, zwane "wartościami zalecanymi". Spełniały je prawie wszystkie kąpieliska nadmorskie na Cyprze, we Francji, Grecji i Portugalii. Zakazem w 2009 roku objęto tylko 2 proc. nadmorskich kąpielisk w UE, głównie we Włoszech. Jakość wody w kąpieliskach śródlądowych jest bardziej zróżnicowana. Najlepsza jest w Finlandii, we Francji, w Niemczech i Szwecji.

Jeżeli chodzi o Polskę, to należy ona do grupy ośmiu krajów UE, gdzie znaczna jest liczba kąpielisk nie spełniających norm. W Polsce w 2009 roku były 44 takie kąpieliska, co stanowi 13,7 proc. wszystkich kąpielisk. W ubiegłym roku w Polsce zamkniętych (lub objętych zakazem kąpieli) zostało sześć stref kąpieliskowych (czyli 1,9 proc. ogółu).

W celu określenia jakości wody w kąpieliskach jest ona badana pod kątem wielu wskaźników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Państwa UE muszą przestrzegać wartości obowiązkowych określonych w unijnej dyrektywie z 1976 roku, dotyczącej wody w kąpieliskach. Mogą, jeśli chcą, zdecydować się na przestrzeganie bardziej rygorystycznych i niewiążących "wartości zalecanych".

W 2006 roku przyjęto nową dyrektywę dotycząca wody w kąpieliskach, w której położono większy nacisk na potrzebę informowania społeczeństwa o jakości wody w kąpieliskach. Państwa mają czas na jej pełne wdrożenie do 2015 roku. W ubiegłym sezonie kąpielowym już 14 państw monitorowało jakość wody w kąpieliskach zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w nowej dyrektywie. Nie ma wśród nich Polski.

Jakość wody w kąpieliskach w konkretnym regionie UE w 2009 roku można sprawdzić na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska.