Umowę podpisali we wtorek w Muzeum Pałacu w Wilanowie dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wiesław Raboszuk oraz dyrekcja Muzeum. Inwestycja zostanie dofinansowana z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-13.

Reklama

Jak podkreślił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis, prace na przedpolu pałacu, sięgającym do ulic Kostki-Potockiego i Przyczółkowej, będą wykonywane w latach 2010-2012.

"Muzeum realizuje strategię podnoszenia wartości (...) obszarów krajobrazowych w otoczeniu pałacu, ponieważ one mają charakter rezydencjalny. Niektórzy o tym dawno zapomnieli, traktując te zielone skwery jak miejski park, w którym wyprowadza się psy i można łobuzować w nocy. To jest kawałek parku historycznego, który powinien pełnić funkcje reprezentacyjne" - podkreślił Jaskanis.

Projekt zakłada m.in. usunięcie starych asfaltów - nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona żwirową i kostką granitową. Wycięte zostaną chore lub stare drzewa, a w ich miejsce zasadzone zostaną nowe; powstaną nowe łąki kwietne.

"W szacie roślinnej jest dużo drzew, które są w bardzo złej kondycji biologicznej i które wymagają wymiany. Pomimo tego, że wyglądają na młode, ich stan pogarsza się z roku na rok. (...) Jest też kilka gatunków, które są uznawane w parkach historycznych za chwasty, które nie powinny tutaj rosnąć" - zwrócił uwagę Jaskanis.

Jak zaznaczył, stragany, które do niedawna oblegały w najbliższym sąsiedztwie sam pałac, zostaną przesunięte w bardziej odległe miejsce. Wymienione zostaną także meble parkowe - ławki, latarnie, kosze na śmieci. "Mamy też zamiar - w miejscu gdzie obecnie znajduje się parking samochodowy - (...) ustanowić promenadę spacerową ze stoiskami, pracowniami, produktami regionalnymi" - powiedział.

Na przedpolu pałacu, sięgającym do ulic Kostki-Potockiego i Przyczółkowej, archeolodzy już rozpoczęli prace. "Odkryliśmy cmentarzysko wczesnochrześcijańskie lub nawet przedchrześcijańskie z X-XI wieku, o którym wcześniej nie wiedzieliśmy. (...) Z czasem wyeksponujemy te znaleziska czy to w formie wirtualnej, czy klasycznych stałych ekspozycji muzealnych" - mówił Jaskanis. Cała inwestycja ma kosztować prawie 7,5 mln zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych to prawie 5,3 mln zł.