"Ze względu na promocyjna cenę organizator turystyki niestosować w umowach z klientem klauzul, które ograniczałby jego odpowiedzialność wobec konsumentów korzystających z tego typu ofert" - mówi Marcin Mamiński, partner zarządzający kancelarią Mamiński & Wspólnicy.

Reklama

Biura podróży często jednak bezprawnie wyłączają możliwość złożenia reklamacji przez niezadowolonego klienta. Zastrzegają także w ofertach last minute prawo do zmiany miejsca zakwaterowania lub programu. Ograniczają swoją odpowiedzialność z przyczyn związanych ze zgodnością świadczeń z ofertą. Często w kontraktach last minute istotne informacje (zwłaszcza nazwa hotelu) nie są w ogóle podane, co narusza interesy konsumenta, ponieważ wiąże go postanowieniami, z którymi nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy.

Jeżeli biuro podróży nie wykona świadczeń, do których się zobowiązało w umowie lub wykonuje je nieprawidłowo, wówczas można złożyć reklamację. Może to zrobić również turysta korzystający z oferty last minute. Reklamację można złożyć u pilota lub rezydenta podczas trwania wycieczki lub w biurze podróży po jej zakończeniu. Warto jednak reklamować nieprawidłowości podczas wyjazdu, ponieważ zazwyczaj udaje się wyeliminować chociaż ich część.

Nie ma ustalonego terminu, w którym klient musi złożyć reklamacje.

>>>Więcej informacji: Kiedy można reklamować wycieczki last minute

p