Na przestrzeni kilku ostatnich lat wilanowski pałac i park zmieniały swój wygląd. Dzięki pozyskanym dotacjom udało się przywrócić dawny splendor m.in. rezydencji Jana III Sobieskiego oraz okalającym ją ogrodom. O pracach w Wilanowie opowiadał w piątek w Wilanowie szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski.

Reklama

"Zakończone są najważniejsze etapy procesu rewitalizacji, renowacji, które finansowane były z bardzo różnych źródeł, m.in. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z Programu Infrastruktura i Środowisko, ale także ze środków własnych ministerstwa. (...) Inwestycja jest na ukończeniu, park - niemal skończony. Przystępujemy do przygotowań, które będą zamykały cały front inwestycji" - mówił dziennikarzom Zdrojewski.

Minister ocenił, że wykonane w Wilanowie prace są "dobrym wzorcem do pokazania tego, co się będzie działo z Łazienkami Królewskimi". "Kończymy powoli w Wilanowie, zdobywamy ostatnie na ten cel - zakończenie inwestycji, środki finansowe. Będziemy się zatem koncentrować na remoncie Łazienek, mam na myśli wszystkie obiekty, które tam się znajdują i które muszą odzyskać swój blask - np. Pałac na Wodzie czy Starą Pomarańczarnię" - zwrócił uwagę Zdrojewski.

Minister zauważył, że prace w Łazienkach rozpoczęto już - od konserwacji Świątyni Diany i od przygotowania koniecznej dokumentacji. "Dokumentacja dotycząca Pałacu na Wodzie jest zakończona; pierwsze prace mogą być rozpoczęte. Podjąłem jednak - wspólnie z dyrektorem (Łazienek - PAP) Tadeuszem Zielniewiczem decyzję, że Pałac na Wodzie będzie remontowany etapami" - mówił Zdrojewski. Jak tłumaczył minister, jest to konieczne ze względu na sprawowanie przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE i fakt, że w tym czasie obiekt tej rangi nie powinien być całkowicie zamykany.

"Przyszły rok będzie dla Łazienek przełomowy, podobnie jak przełomowy był rok ubiegły i rok bieżący - dla Wilanowa (...) Cieszę się, że możemy do Wilanowa zapraszać nie tylko warszawiaków i nie tylko Polaków, ale cały świat, że możemy z dumą pokazywać obiekt tak wysokiej klasy" - podkreślił.

Pytany o to, ile kosztował remont w Wilanowie Zdrojewski poinformował, że ok. 70 mln zł. Z kolei na remont Łazienek - jak poinformował minister - przeznaczono (na rok przyszły) ok. 30 mln zł. "Według mojej oceny wszystkie prace w Łazienkach pochłoną jednak 60-80 mln zł." - oszacował minister.

Reklama

W ramach renowacji zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie odnowiono m.in. elewację pałacu. Przy konserwacji pomagali specjaliści z krakowskiej i warszawskiej ASP wchodzący w skład Międzyuczelnianego Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Projekt objął też zabezpieczenie 35 pochodzących z XVII i XVIII w. cennych rzeźb z pałacowych attyk, spośród których część sprowadzono na specjalne życzenie Jana III Sobieskiego.Muzeum przeprowadziło wykopaliska archeologiczne na blisko 1900 m kw. powierzchni zespołu pałacowo-ogrodowego. Odnaleziono dwa pochówki szkieletowe datowane na koniec XI w., co świadczy o wczesnym osadnictwie na tym terenie. Przeprowadzono też rozpoznanie mikrobiologiczne w 79 salach i komnatach królewskich, które ma ułatwić zatrzymanie rozwoju mikroorganizmów powodujących niszczenie zbiorów Muzeum.

W ostatnim etapie prac przeprowadzana jest m.in. rewitalizacja ogrodów (wschodniego, północnego, południowego i ogrodu przy Oranżerii), konserwacja elementów architektury ogrodowej, odtwarzana jest pergola południowa.