Zimowy wypoczynek staje się w Polsce coraz bardziej popularny. Według badania ankietowego przeprowadzonego przez Kantar dla Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), w sezonie zimowym 2019/2020 wyjazd w celach turystycznych planuje co czwarty Polak w wieku 15 i więcej lat. W porównaniu z wynikiem analogicznego badania sprzed czterech lat oznacza to wzrost o 10 pkt. proc. - napisano w opublikowanym w czwartek raporcie.

Reklama

Wskazano, że zimowy wypoczynek preferują osoby młode (w wieku 18-29 lat), z wyższym dochodem i mieszkańcy dużych miast. Około 1/3 wyjazdów turystycznych w sezonie zimowym wiąże się z feriami zimowymi. Odpowiedni odsetek wynosi, według POT, 31 proc. w obecnym sezonie i choć jest wyraźnie niższy niż w sezonie poprzednim (40 proc.), to wyższy niż w sezonie 2015/2016 (28 proc.).

Poinformowano, że spośród planujących wyjazd turystyczny w obecnym sezonie zimowym 38 proc. zamierza wyjechać za granicę, przy czym – według Polskiej Izby Turystyki – 17 proc. to zyskujące na popularności wyjazdy do krajów egzotycznych. Wśród najczęstszych kierunków wymienia się Tajlandię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malediwy, Wyspy Zielonego Przylądka, Kenię, Tanzanię, Dominikanę, Chiny, Oman i Kubę.

Większość planowanych wyjazdów (60 proc. w obecnym sezonie zimowym wobec 76 proc. w sezonie 2015/2016) to wyjazdy krajowe, w tym głównie w polskie góry (40 proc.).

Reklama

Wyjazdy w okresie ferii zimowych mają relatywnie duże i rosnące znaczenie dla polskiej branży turystycznej. Według danych Eurostatu, liczba noclegów w obiektach turystycznych w styczniu i lutym w relacji do całorocznej liczby noclegów w 2018 r. kształtowała się w UE w szerokich granicach od 1,1 proc. w Chorwacji i 2,4 proc. w Grecji do 21 proc. w Austrii - czytamy.

Polska, z udziałem 11,9 proc., zajmowała w tej klasyfikacji wysokie 5. miejsce, wyprzedzana – oprócz Austrii – jedynie przez Finlandię (14,5 proc.), Słowację (13,5 proc.) i Czechy (12,3 proc.) - podkreślono.

Autorzy raportu zauważają, że wskaźnik dla Polski był wyższy od średniego dla UE-28 (9,6 proc.) i wyraźnie zwiększył się w stosunku do notowanego w naszym kraju w poprzednich latach (10,3 proc. w 2016 r. i 10,2 proc. w 2017 r.).

Reklama

Przyznano, że mimo rosnącego zainteresowania wypoczynkiem zimowym, głównym okresem wyjazdów turystycznych są ciągle wakacje letnie (lipiec-sierpień). W 2019 r. liczba noclegów w sezonie wakacyjnym była w UE-28 ponad trzykrotnie większa niż w okresie ferii zimowych (styczeń-luty).

Polska należała do tych krajów, w których znaczenie ferii zimowych dla branży hotelarskiej było na tle wakacji letnich relatywnie duże (7. miejsce w UE). Liczba noclegów w okresie ferii zimowych stanowiła w Polsce 41,8 proc. liczby noclegów w sezonie wakacyjnym wobec 29,1 proc. średnio w UE. Podobnie jak w przypadku relacji do wielkości całorocznych, wskaźnik ten był najwyższy w Austrii (80,5 proc.), zaś najniższy w Chorwacji (2,0 proc.) i Grecji (4,7 proc.) - podano.

Zgodne z przytoczonymi w analizie danymi, w ostatniej dekadzie liczba zagranicznych turystów odwiedzających Polskę w miesiącach zimowych (styczeń i luty) zwiększyła się ponad dwukrotnie z ok. 360 tys. w 2009 r. do blisko 800 tys. w 2019 r. Dla porównania, w miesiącach letnich ich liczba wzrosła 4,5-krotnie odpowiednio z blisko 1 mln do 4,5 mln w 2019 r. Jedna czwarta wszystkich odwiedzających Polskę w miesiącach zimowych (styczniu i lutym) to obywatele Niemiec.

W raporcie zwrócono uwagę na dane GUS dotyczące noclegów Polsce. Wynika z nich, że liczba turystów korzystających z noclegów w okresie letnim (lipiec-sierpień) jest prawie dwukrotnie wyższa niż w okresie zimowym (styczeń-luty). Jednak w ostatnich 10 latach dynamika wzrostu liczby turystów była wyższa w okresie zimowym. Liczba turystów w styczniu i lutym wzrosła z 2,3 mln w 2009 r. do 5,3 mln w 2019 r., czyli o 89,3 proc., podczas gdy w lipcu i sierpniu odpowiednio z 4,6 mln do 8,4 mln, czyli o 81,4 proc.

Zgodnie z prognozą PIE, w 2022 r. liczba turystów w lipcu i sierpniu osiągnie poziom 10,2 mln, a w styczniu i lutym 5,3 mln - napisano.

Analitycy PIE wskazują na silne zróżnicowanie województw pod względem udziału w strukturze liczby turystów korzystających z noclegów. Różni się też ona między latem a zimą. Udział woj. pomorskiego w okresie letnim jest prawie dwukrotnie wyższy niż w zimowym, a woj. zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego - o ponad połowę.

Zarówno w styczniu i lutym, jak w lipcu i sierpniu 2019 r. najwięcej turystów odwiedziło Małopolskę - odpowiednio 14,5 proc. i 17,6 proc. ogółu wypoczywających w kraju. W okresie zimowym na drugim miejscu znalazło się woj. mazowieckie (16,2 proc), natomiast w letnim – woj. zachodniopomorskie (12,6 proc.), a tuż za nim pomorskie (12,5 proc.).