Wracamy do życia - powiedziała Marta Nicgorska z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zdaniem przedstawicielki organizacji, tegoroczny ruch turystyczny w Trójmieście i na Pomorzu wygenerują głównie turyści krajowi. Ci wypoczywając, stawiają na sprawdzone wydarzenia i imprezy.

Reklama

Koncentrujemy się wokół obiektów i wydarzeń, które po okresie pandemii wracają do normalnego funkcjonowania. Zdecydowanie, z najnowszych atrakcji, warto wymienić Muzeum Bursztynu oraz Dom Zdrojowy w Brzeźnie - wymienia Izabela Kozicka-Prus z Biura Prezydenta Miasta Gdańska.

Muzeum Bursztynu

Muzeum Bursztynu otwarto w lipcu 2021 roku w Wiel­kim Mły­nie w Gdań­sku. To naj­więk­szy młyn śre­dnio­wiecz­nej Europy, a przy tym jeden z naj­więk­szych zabytków Gdańska. Wznie­siony został przez Krzy­ża­ków ok. 1350 roku. Powierzch­nia wystawien­ni­cza muzeum ma prawie tysiąc metrów kwa­dra­to­wych. Zgromadzono w nim ponad 1000 eks­po­na­tów – od bry­łek z inkluzjami sprzed 40 mln lat, przez bursz­tynowy las i bursz­tynową kom­natę po współ­cze­sne pro­jekty arty­stów.

Dom Zdrojowy w Brzeźnie

Dom Zdrojowy w Brzeźnie to zabytkowy obiekt wypoczynkowy z XIX wieku. Odremontowany przez miasto, w ubiegłym roku stał się placówką poświęconą m.in. edukacji ekologicznej. Jest także symbolem kuracyjnej historii nadmorskiego Brzeźna.

W zeszłym roku, latem mimo pandemii, Gdańsk odwiedziło rekordowo wielu gości, ponad 1,1 mln. Większość turystów - 80 proc. to goście z Polski. Gdańsk zakłada, że podobna tendencja utrzyma się w tym roku. Jak poinformowała Izabela Kozicka-Prus miasto nie odnotowuje masowego odwoływania rezerwacji przez turystów z zagranicy, w związku z wojną na Ukrainie.

Sopot

Reklama

Na turystów czeka także Sopot. W tym roku zarezerwowano już 97 proc. miejsc noclegowych na długi weekend majowy. Największą, nową atrakcją, jaką planuje miasto będzie koncert z okazji 120-lecia Sopotu. 11 września br. w sopockiej Operze Leśnej zagrają Katarzyna Nosowska, Monika Brodka, Daria Zawiałow, Miuosh, Kev Fox i Laboratorium Pieśni. Dyrektorem artystycznym koncertu został kompozytor i producent muzyczny Andrzej Smolik.

Gdynia

Na sprawdzone imprezy stawia w tym roku także Gdynia, na czele z festiwalem Open'er, który wraca po pandemicznej przerwie.

Mimo iż według prognoz samorządowców, w Trójmieście i na Pomorzu wakacje spędzą głównie turyści z kraju, organizacje turystyczne cały czas promują region także za granicą, głównie w krajach skandynawskich.