Podczas 38. sesji obrad Komitetu Światowego Dziedzictwa podjęto decyzję o wpisaniu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO tureckiej Bursy i Cumalıkızık pod nazwą "Kolebka Imperium Osmańskiego" oraz Bergamy, leżącej w prowincji Izmir wraz z jej "wielowarstwowym krajobrazem kulturowym".

Reklama

Do tej pory w ramach Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, uchwalonej w 1972 roku i podpisanej przez 186 państw, spośród tureckich obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa wpisano zabytkowe dzielnice Stambułu, Wielki Meczet i szpital Divriği, Hattusas, Górę Nemrut, Ksantos-Letoon, stanowisko archeologiczne w Troi, Park Narodowy Göreme i Kapadocję, Hierapolis-Pamukkale, miasto Safranbolu, zespół zabytkowy z meczetem Selimiye w Edirne oraz stanowisko neolityczne w Çatalhöyük. Na mocy tej historycznej decyzji na listę, na której do tej pory Turcja zajmowała 11 pozycji, wpisano również Bursę i Bergamę. W ten sposób liczba tureckich obiektów dziedzictwa kulturowego i mieszanych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa wzrosła do 13.

Media

Bursa – stolica Imperium Osmańskiego

Bursa, będąca pierwszą stolicą Imperium Osmańskiego i miastem, w którym mieści się wiele zabytków z okresu początków imperium, wyróżnia się także przemysłem oraz pięknem przyrody. Z kolei leżąca w pobliżu Bursy wieś Cumalıkızık, której historia sięga 700 lat, jest szczególnie atrakcyjna ze względu na doskonały stopień zachowania zabytkowej zabudowy charakterystycznej dla okresu osmańskiego.
Kupiecka kultura Bursy i Cumalıkızık oraz wiejskie życie prowadzone w pobliżu miasta, tworzą dobry przykład osmańskiej wizji życia. Obszar światowego dziedzictwa „Bursa i Cumalıkızık: kolebka Imperium
Osmańskiego” obejmuje łącznie sześć obiektów, takich jak region Hanlar wraz z okolicą i znajdującym się w nim kompleksem meczetowym Orhangazi, kompleks meczetowy Hüdavendigar (Murata I), kompleks
meczetowy Yıldırım (Bajazyda I), kompleks meczetowy Yeşil (Mehmeta I), kompleks meczetowy Muradiye (Murata II) oraz wieś Cumalıkızık.


Bergama – krajobraz kulturowy

Drugie dobro kulturowe wpisane na Listę to Bergama, leżąca w prowincji Izmir. W czasach antycznych Bergama, która wraz ze swoim dziedzictwem i bogactwem kulturowym otwierała wrota do historii Izmiru, nazywana była Pergamonem. W okresie hellenistycznym miasto to było jednym z najważniejszych centrów kultury i sztuki. Bergama, w której w okresie hellenistycznym zbudowano jedną z największych bibliotek na świecie, została wpisana na listę w kategorii “krajobraz kulturowy”. Bergama, w której zachowały się zabytki z okresu hellenistycznego, rzymskiego, wschodniorzymskiego i osmańskiego, wraz z siedmioma kurhanami i obszarem świątynnym Kybele, składa się z dziewięciu obiektów.