Neckermann Polska, jako podstawy swojej niewypłacalności pomimo płynności finansowej, wskazuje model biznesowy w ramach, którego wszystkie opłaty za np. hotele były wnoszone pośrednio przez biuro Thomas Cook. A to przy niespłacaniu swoich zobowiązań przez spółkę-matkę spowodowało, że Neckermann Polska musiałoby ponosić podwójne opłaty z tym związane.

Reklama

Pomimo trudnej sytuacji Neckermann Polska będzie musiał równocześnie udowodnić swoją niewypłacalność zgodnie z art. 11 Prawa Upadłościowego (np. istnieje domniemanie niewypłacalności po 3-miesięcznym opóźnieniu w płatności). W świetle poniedziałkowego oświadczenia Zarządu Spółki o niezaleganiu z żadnymi zobowiązaniami może to być problematyczne – mówi Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

W najbliższych dniach po złożeniu wniosku o upadłość należy się spodziewać powołania Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, który zbada sytuację biura turystycznego pod kątem m.in. wielkości majątku, możliwości ogłoszenia upadłości i ustalenia łącznego zadłużenia spółki, co zawrze w swoim sprawozdaniu. Na jego podstawie Sąd wyda postanowienie dotyczące ogłoszenia upadłości.

Wierzyciele, w dużej części klienci, którzy wykupili wycieczki, powinni monitorować stan postępowania, które będzie prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. W przypadku ogłoszenia upadłości powinni dokonać zgłoszenia wierzytelności do powyższego Sądu, na które jest ustawowy 30-dniowy termin w od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości pozostaje jedynie możliwość indywidualnego dochodzenia roszczeń przez klientów Neckermann Polska - tłumaczy Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

Reklama