W Dolinie Strążyskiej rozpoczyna się budowa przyłączy podziemnych mediów jak kanalizacja, wodociąg, prąd, teletechnika. Działania mają na celu podniesienie poziomu obsługi turystów oraz zminimalizowanie oddziaływania obiektów Tatrzańskiego Parku Narodowego na środowisko – wyjaśnił Bartłomiej Zubek, specjalista ds. ochrony środowiska w TPN.

Reklama

U wylotu Doliny Strążyskiej powstaną stałe sanitariaty oraz zdrój wody pitnej dla turystów. Oprócz schroniska, skanalizowany zostanie budynek leśniczówki w tej dolinie. Po wykonaniu prac zostanie zlikwidowana dotychczasowa linia energetyczna i telefoniczna, która biegnie dnem doliny po słupach. Zniknie także dotychczasowa mała oczyszczalnia ścieków.

Analogiczne prace rozpoczynają się u wylotu Doliny Małej Łąki, gdzie powstanie kanalizacja dla istniejącego budynku gajówki, co umożliwi likwidację przydomowej oczyszczalni ścieków. W tej dolinie również powstanie podziemna kanalizacja, wodociąg, prąd, teletechnika oraz stałe sanitariaty.