Możliwość pobierania przez parki narodowe opłaty wynika z ustawy o ochronie przyrody. Władze TPN argumentują, że ruch turystyczny w Tatrach jest największy spośród wszystkich parków narodowych w Polsce, co pociąga za sobą większe koszty utrzymania.

Reklama

Na co TPN wydaje pieniądze?

Aby móc sprostać obowiązkom wynikającym z ustawy, parki narodowe, jako państwowe osoby prawne, mogą pozyskiwać fundusze z wielu źródeł. Należy pamiętać, że dotacja budżetowa na działalność bieżącą stanowi jedynie 15 proc. ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe środki finansowe park musi wypracować samodzielnie – wyjaśniła Paulina Kołodziejska z TPN.

Jak dodała, wpływy z tytułu biletów wstępu służą do sfinansowania wielu zadań TPN, między innymi: do realizacji zadań z zakresu ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych, zwierząt, zadań z zakresu edukacji przyrodniczej, badań i monitoringu, remontów i konserwacji szlaków i innej infrastruktury, zadań z zakresu ochrony środowiska, jak np. sprzątanie oraz wywóz śmieci i innych nieczystości z terenu parku, wynajem i obsługa toalet przenośnych i wielu innych. Ponadto TPN przeznacza 15 proc. wpływów z biletów na działalność Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wpływy z biletów wstępu do TPN stanowią około 30 proc. ogólnych przychodów tego parku. Bez pozyskanych w ten sposób środków finansowych wywiązanie się z zadań ustawowych byłoby niezwykle trudne. Szczególnie istotną pozycję w wydatkach zajmuje utrzymywanie szlaków, które ze względu na ogromną liczbę turystów i gwałtowne zjawiska pogodowe wymagają systematycznego nadzoru i remontów – powiedziała PAP Kołodziejska.

TPN realizuje także bezpłatną ofertę dla turystów, np. nowoczesne Centrum Edukacji Przyrodniczej, szkolenia przyrodnicze, program Poszlaki - prelekcje terenowe w wakacje i inne.

Reklama

Podwyżka cen biletów

Po podwyżce cena biletu normalnego wynosi 7 zł, a bilet ulgowy kosztuje 3,50 zł. Bilet 7-dniowy kosztuje teraz 35,00 zł, a za ulgowy zapłacimy połowę tej kwoty. Bilet grupowy normalny to koszt 63,00 zł, bilet grupowy ulgowy 31,50 zł. Posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz dzieci do lat 7 wchodzą na teren TPN bezpłatnie.

Opłaty za parkowanie w rejonie Wierch Porońca, Małej Łąki i ul. Chałubińskiego wzrosły o 5 zł – z 25 zł na 30 zł za samochód osobowy lub motocykl. Za miejsce dla autokaru trzeba będzie zapłacić 60 zł. Te same stawki obowiązują na innych parkingach przy tatrzańskich szlakach.

W przypadku parkingów przy najbardziej popularnym szlaku do Morskiego Oka, czyli na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie oraz pasa drogowego zmiany w cenach opłat za parkowanie zostaną wprowadzone od 1 kwietnia. Bardziej znacząca zmiana dotyczyć będzie przede wszystkim zakupu miejsca parkingowego bezpośrednio u obsługi parkingu. Taniej będzie zarezerwować miejsce parkingowe w systemie online. Na tych parkingach przy rezerwacji online za pozostawienie samochodu lub motocykla zapłacimy 35 zł za motocykl, a przy płatności na miejscu 50 zł. Dotychczasowa opłata wynosi 30 zł, bez względu na sposób zakupu.