Polska placówka we Włoszech wyjaśniła, że osoby wjeżdżające do Włoch z Polski i innych krajów UE muszą zarejestrować swój przyjazd na platformie internetowej EU Digital Passenger Locator Form, a w przypadku problemów technicznych - wypełnić ręcznie oświadczenie.

Reklama

Ponadto należy przedstawić certyfikat w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass), zaświadczający o: ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch szczepionką zatwierdzoną przez UE, przebytej chorobie Covid-19 lub negatywnym wyniku testu molekularnego lub antygenowego, wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy włoskiej.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej 6. roku życia.

Kwarantanna

Reklama

W przypadku niespełnienia tych warunków należy poddać się 10-dniowej kwarantannie, zgłosić swój przyjazd do właściwej miejscowo placówki służby zdrowia i wykonać test wymazowy po zakończeniu kwarantanny - podkreśliła ambasada.

Testów nie muszą przedstawiać osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą ich terytorium w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki tranzyt, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby uznaniem podróży za krótki pobyt, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów.

Testy nie obowiązują osób przesiadających się na lotniskach we Włoszech podczas podróży do innych państw, bez opuszczania strefy tranzytowej.