Wielu właściciele hoteli, pensjonatów, pól namiotowych nie pobiera opłat za powietrze (klimatycznych) od wczasowiczów, a gminy nie mają narzędzi, aby ich do tego przymusić. Problem chce rozwiązać Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO), która w sprawozdaniu za 2020 r. przedstawiła propozycję zmiany przepisów.
Reklama
Rada uważa, że konieczne jest wprowadzenie ustawowego obowiązku pobierania opłat miejscowych lub uzdrowiskowych przez właścicieli, którzy oferują noclegi na terenie gminy.