Jak przekazała por. Michalska, w 2021 r. na polskich granicach ruch podróżnych wzrósł w porównaniu z 2020 r. o prawie 1,5 mln osób. W 2020 roku przez granicę Polski podróżowało 18 mln osób, w 2021 - prawie 19,5 mln osób. Najbardziej, o prawie 2 mln osób wzrosła liczba podróżnych w ruchu lotniczym – z 6,3 mln w 2020 roku do 8,2 mln w 2021 roku.

Reklama

Kto najczęściej przekraczał polskie granice?

Najczęściej polskie granice będące granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej (zarówno te lądowe jaki i lotnicze oraz morskie) przekraczali obywatele Ukrainy. Łącznie 8,5 mln obywateli Ukrainy zostało odprawionych z lub do Polski, co w porównaniu z rokiem 2020 daje wzrost o prawie 13 proc. Drudzy w kolejności byli Polacy – 6,5 mln osób, a na trzecim miejscu Białorusini 1,8 mln osób.

Polacy udając się w podróże poza kraje strefy Schengen najchętniej wybierali drogę lotniczą. - Z 6,5 mln Polaków wyjeżdżających poza Schengen – 5,6 mln zostało odprawionych w lotniczych przejściach granicznych. Jest to 71 procent wszystkich osób odprawionych w ruchu lotniczym - podkreśliła rzeczniczka SG.

Gdzie odprawiono najwięcej osób?

Najwięcej osób odprawiono na przejściu granicznym Warszawa – Okęcie (przejście lotnicze) – 2,9 mln podróżnych, na drugim i trzecim miejscu są kolejno już drogowe przejścia graniczne w: Medyce – 2,4 mln podróżnych oraz w Korczowej - 2,1 mln.