Leczenie w sanatorium za granicą

W ramach kontynuowania leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego można skorzystać z leczenia w uzdrowiskach. Dostępne są wyjazdy opłacane prywatnie, jednak można uzyskać od lekarza skierowanie, dzięki któremu finansowanie zostaje po stronie NFZ-u. W ramach tzw. dyrektywy transgranicznej można skorzystać z leczenia w sanatorium za granicą.

Jakie dokumenty złożyć, by dostać skierowanie do sanatorium za granicą?

Reklama

Na stronie warszawskiego Narodowego Funduszu Zdrowia możemy przeczytać, że aby uzyskać finansowanie na leczenie uzdrowiskowe poza Polską, należy złożyć do NFZ-u skierowanie na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową. Musi być ono wystawione w wersji papierowej, co jest podkreślane.

Reklama

Sanatorium za granicą: rozpatrzenie skierowania i dalsze kroki

Po złożeniu skierowania zostaje ono rozpatrzone przez zatrudnionego w NFZ lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii oraz medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Jeżeli ocena będzie pozytywna, pacjent otrzyma pisemną informację zawierającą numer ewidencyjny skierowania, ocenę medyczną i szacowany czas oczekiwania na leczenie.

NFZ podkreśla, że otrzymaną ocenę należy dokładnie przeczytać, ponieważ informacja o zakresie leczenia jest istotna w procesie wyboru miejsca leczenia uzdrowiskowego. Co ważne, miejsce pacjent wybiera sam.

Zanim rozpocznie leczenie uzdrowiskowe, musi zgłosić się do NFZ-u z wnioskiem o określenie przewidywanego zwrotu kosztów leczenia.

Reklama

Nie każde uzdrowisko za granicą jest finansowane. Gdzie możesz wyjechać?

Wybór uzdrowiska należy do pacjenta. Jednak nie jest dowolny, konieczne jest bowiem spełnianie następujących zasad:

  • uzdrowisko musi znajdować się w państwie UE/EFTA;
  • miejscowość musi być uznana przez to państwo za uzdrowisko;
  • leczenie musi być prowadzone z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych;
  • liczba zabiegów w sanatorium za granicą musi być taka sama jak liczba zabiegów w Polsce, czyli co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne w turnusie trwającym 21 dni w przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego i szpitalnego dorosłych, leczenia sanatoryjnego dzieci od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych ora dzieci w wieku od 7 do 18 lat; 96 zabiegów fizjoterapeutycznych w turnusie 28-dniowym; co najmniej 66 zabiegów w turnusie 27-dniowym w leczeniu uzdrowiskowym szpitalnym dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat.

Zgoda od NFZ na leczenie za granicą i co dalej?

Kiedy pacjent ma już skierowanie i chce skorzystać z leczenia sanatoryjnego za granicą, musi pisemnie poinformować o tym NFZ.

W piśmie tym wnioskuje o wydanie oryginału skierowania, gdyż będzie ono potrzebne w wybranym miejscu. Jeśli pacjent kwalifikuje się do uzdrowiskowego leczenia szpitalnego lub rehabilitacyjnego, musi uzyskać uprzednią zgodę na realizację skierowania w ramach dyrektywy.

Następnie z otrzymanym skierowaniem można wyjechać do sanatorium za granicą. Pacjent samodzielnie opłaca z góry pobyt. Następie po powrocie składa wniosek o zwrot kosztów. Musi to zrobić do najpóźniej 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku za świadczenie opieki zdrowotnej.