Plażowanie nad Bałtykiem to dla wielu Polaków wymarzony sposób na spędzenie letniego urlopu. Część osób chętnie rezerwuje sobie miejsce na piasku już od rana, rozkładając parawany, koce i inne akcesoria plażowe. Ten zwyczaj, nazywany parawaningiem, stał się tak powszechny, że parawany wręcz zdominowały krajobraz polskich plaż. Przed rozpoczęciem urlopu, warto sprawdzić regulamin miejsca, w którym będziemy plażować, by uniknąć mandatu za używanie parawanu.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Kiedy można dostać mandat za parawan na plaży?

Według przepisów obowiązujących w Polsce nie ma jednoznacznego zakazu używania parawanów na plaży. Jednak lokalne władze mogą wprowadzać własne regulacje dotyczące tego, gdzie i jak można używać parawanów. Najczęściej spotykane przepisy lokalne obejmują:

  • zakaz rozstawiania parawanów w określonych miejscach,
  • ograniczenia dotyczące rozmiaru i liczby parawanów,
  • ograniczenia dotyczące godzin, w których można rozstawić parawan.
Reklama

Mandat za parawan na plaży możemy otrzymać też, kiedy utrudniamy albo uniemożliwiamy innym korzystania z plaży. Szczególnie w sytuacji, kiedy ograniczamy ruch pojazdom uprzywilejowanym. Jeśli zauważymy też, że plaża jest zatłoczona, rozważmy zrezygnowanie z parawanu lub ustawienie go w sposób, który nie będzie przeszkadzał innym.

Ile wynosi mandat za parawan na plaży?

Rozstawienie parawanu na plaży może skutkować mandatem, jeśli obowiązuje tam regulamin wyraźnie zakazujący tego rodzaju aktywności. Kara wynosi do 500 zł i jest zgodna z art. 54 Kodeksu wykroczeń, który brzmi: "Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany."

Areszt za parawan na plaży

Co więcej, mandat za rozstawienie parawanu na plaży można otrzymać również na podstawie innego przepisu Kodeksu wykroczeń. Ten przepis jest dość pojemny i przewiduje nawet karę ograniczenia wolności lub aresztu. Chociaż trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś trafił do aresztu za rozłożenie parawanu na plaży, to zgodnie z paragrafem 2 art. 51 Kodeksu wykroczeń, jest to możliwe, jeśli sprawca jest odurzony alkoholem lub innym środkiem. "Kto, będąc pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, dopuszcza się zakłócenia porządku publicznego, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny."