Aczkolwiek sytuacja w porównaniu z ubiegłym rokiem nieco się poprawiła, to wciąż umowy biur podróży zawierają niezgodne z prawem klauzule niekorzystne dla klientów - potwierdza gazecie Małgorzata Cieloch z UOKiK. Biura najczęściej starają się uniknąć odpowiedzialności za złą organizację wycieczek. Nie chcą też zwracać pieniędzy klientom rezygnującym z wyjazdów.

Reklama

W takich sytuacjach zainteresowane osoby mają 30 dni na złożenie reklamacji. Potem zostaje tylko droga sądowa. "Rz" odnotowuje też, że skargi wpływające do UOKiK rzadziej dotyczą teraz warunków panujących na wyjeździe, a za to częściej kompetencji przewodników. Turyści są nieusatysfakcjonowani ich znajomością historii czy kultury danego kraju. A to podlega również reklamacji, tak samo jak np. odległość z hotelu do morza.