Chodzi o aktualizację tzw. zalecenia Rady w sprawie podróży spoza UE, które nie są niezbędne.

Reklama

KE chce, aby wprowadzić do niego zapis, że "zaszczepieni podróżni będą mieli pierwszeństwo". Państwa członkowskie powinny systematycznie otwierać się na osoby zaszczepione. (...) Jako podstawowe zabezpieczenie, dowód negatywnego wyniku testu PCR będzie zawsze wymagany w przypadku wszystkich podróżnych zaszczepionych preparatem zatwierdzonym przez WHO, ale nie przez Europejską Agencję Leków, oraz w przypadku podróżnych, którzy są ozdrowieńcami - podała Komisja.

Status szczepień

Ponadto, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę szczepień na świecie, KE proponuje wycofanie z dniem 1 marca przyszłego roku wykazu krajów, z których wszyscy podróżni są dopuszczeni bez względu na status szczepień. Propozycja ta zostanie teraz rozpatrzona przez Radę.

Państwa członkowskie powinny nadal przyjmować podróżnych zaszczepionych szczepionkami zatwierdzonymi przez UE. (...) Osoby, które wyzdrowiały z Covid-19 w ciągu 180 dni przed podróżą i posiadają unijny cyfrowy certyfikat Covid lub certyfikat uznany za równoważny, również powinny mieć możliwość podróżowania do UE od 10 stycznia 2022 r. - podała KE.

Reklama

Wreszcie zmienione przepisy wyjaśniają, że dzieci w wieku od 6 do 17 lat powinny móc podróżować do UE z ujemnym wynikiem testu PCR wykonanego przed wyjazdem, nawet jeśli nie są zaszczepione. Państwa członkowskie mogą wymagać dodatkowych badań po przybyciu, kwarantannie lub samoizolacji. Testy i szczepienia nie są wymagane dla dzieci poniżej 6. roku życia.

Podróże, które nie są niezbędne, niezależnie od indywidualnego statusu szczepień, są obecnie dozwolone dla osób z ponad 20 krajów o dobrej sytuacji epidemicznej. Lista ta jest ustalana przez Radę na podstawie kryteriów epidemiologicznych zawartych w zaleceniu Rady.

Komisja proponuje zmianę niektórych obecnych progów wpisywania krajów do wykazu od 10 stycznia 2022 r. Chce podniesienia progu 14-dniowego skumulowanego wskaźnika zgłaszania przypadków Covid-19 (tj. całkowitej liczby nowych przypadków Covid-19 na 100 tys. mieszkańców) z 75 do 100. Oznacza to, że więcej krajów może kwalifikować się do umieszczenia na liście. Dostosowany próg pozostałby znacznie poniżej obecnej średniej UE, która wynosi ponad 470 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Liczba testów

KE chce również zwiększenia tygodniowego wskaźnika testowania (tj. liczby testów na obecność Covid-19 na 100 000 mieszkańców) z 300 do 600. Odzwierciedla to ogólny wzrost możliwości testowania i ma pomóc poprawić wiarygodność danych. Dostosowany próg byłby również poniżej obecnej średniej UE, która wynosi powyżej 5000.

W kolejnym kroku do Rady należy rozpatrzenie wniosku Komisji. Po przyjęciu przez nią wniosku do państw członkowskich należeć będzie wdrożenie środków określonych w zaleceniu.