Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IGHP na początku września, w sierpniu br. wyniki hoteli poprawiły się wobec lipca, jednak są one słabsze niż w 2022 roku. W sierpniu zmniejszyła się grupa hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 78 proc. obiektów, w tym połowa miała wyższe niż 70 proc.

Reklama

Dodano, że obłożenia 30 proc. nie osiągnęło 13 proc. hoteli, natomiast wśród obiektów wypoczynkowych 97 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc. Obłożenia niższego niż 30 proc. nie zanotował żaden obiekt.

Izba zaznaczyła, że poziom obłożenia hoteli był słabszy niż rok temu, a dla blisko połowy z nich (46 proc.) wskaźnik ten pogorszył się wobec sierpnia ubiegłego roku.

Wskazano, że podobnie jak w lipcu, spadek frekwencji hotele starały się rekompensować wzrostem średnich cen. Z ankiety wynika, że 3/4 hoteli podniosło je w stosunku do sierpnia 2022 r. Zaznaczono jednak, że nadal dla blisko połowy obiektów wzrost cen jest na poziomie albo poniżej wskaźnika średniej inflacji. Ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe miało 25 proc.

Goście zagraniczni w sierpniu stanowili średnio 27 proc. w ankietowanej grupie hoteli.

Wskazano, że 77 proc. ankietowanych hotelarzy dobrze ocenia cały sezon wakacyjny, ale 40 proc. z tej grupy uważa, że wynik był poniżej oczekiwań. Sezon źle ocenia 7 proc. respondentów. "To lepsze oceny niż z poprzedniej ankiety na półmetku wakacji, które potwierdzają, że sierpień poprawił wyniki lipca" - uważa IGHP. Wskazano, że nieco lepiej tegoroczny sezon oceniają hotele wypoczynkowe niż biznesowe - odwrotnie niż miesiąc temu.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP online w dniach 5-8 września br. wzięły udział 123 hotele ze wszystkich województw, z czego 72 proc. położonych jest w miastach. 27 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (82 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 59 proc. ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 96 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 33 proc., 25 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a 42 proc. łączy segment biznesowy z turystycznym.

Reklama

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego podaje, że jest największą organizacją samorządu gospodarczego w branży hotelarskiej.

autorka: Ewa Wesołowska