W Polsce znajduje się 35 tys. 207 miejsc oferujących zniżki. Na portalu empatia można sprawdzić listę partnerów Karty Dużej Rodziny (KDR). Wśród zniżek są m.in.

  • zniżki na przejazdy kolejowe – 37 proc na bilety jednorazowe i 49 proc. na bilety miesięczne – jeśli jesteś jeśli jesteś matką, ojcem, macochą lub ojczymem
  • 50 proc. ulgi opłaty za paszport – jeśli jesteś matką, ojcem, macochą lub ojczymem
  • 75 proc. ulgi opłaty za paszport – dla dzieci
  • bezpłatny wstęp do parków narodowych

„Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się spędzić majówkę nad morzem, jeziorem, w górach czy w mieście – z Kartą Dużej Rodziny zniżki czekają na nas w całej Polsce” – napisało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na platformie X.

Reklama
Bezpłatny wstęp do parków narodowych w Polce w majówkę? Wystarczy posiadać jeden ważny dokument / X.com / MRPiPS
Reklama

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie od trójki dzieci. Można z niej korzystać niezależnie od dochodu w rodzinie. Ponadto, nie trzeba posiadać karty w plastikowej formie. Wystarczy posiadać ją w wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel.

Kto może ją uzyskać

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać każdy członek rodziny, który mieszka w Polsce oraz w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci.

KDR nie przysługuje rodzicom którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci oraz rodzicom, których władza rodzicielska została ograniczona przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Należy pamiętać, że KDR mogą też uzyskać rodzice zastępczy, bądź osoba (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka.Jak korzystać z karty

Reklama

Aby z niej skorzystać, wystarczy pokazać Kartę. Każdy członek rodziny może z niej korzystać osobno. Miejsca oferujące zniżki są oznaczone znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wyrobienie KDR jest darmowe. Należy jednak pamiętać, że jeżeli posiadasz kartę plastikową i składasz wniosek o kartę mobilną lub masz już kartę mobilną i składasz wniosek o kartę plastikową – musisz zapłacić 10 zł.

Duplikat karty kosztuje 13 zł.Jak długo karta jest ważna

Rodzice mogą korzystać ze zniżek przez całe swoje życie, a dzieci mogą z nich korzystać:

  • do ukończenia 18 lat;
  • które dalej uczą się lub studiują – do ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat;
  • z niepełnosprawnością – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.