Ogółem większość podróży w 2022 roku (976 milionów, co stanowi 91 procent całości) miała charakter osobisty, a pozostałe 100 milionów to podróże służbowe.

Obydwa sektory odnotowały wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim: o 43 procent więcej w przypadku podróży służbowych (wzrost o 30 milionów) i o 21 procent więcej w przypadku podróży osobistych (171 milionów więcej).

Reklama
Eurostat opublikował dane / eurostat
Reklama

Prywatnie turyści podróżują częściej niż służbowo

Jednak w porównaniu z 2019 rokiem, czyli tym, który poprzedzał pandemię COVID-19, ożywienie gospodarcze było szybsze w przypadku podróży prywatnych (tutaj spadek o 4 procent) niż podróży służbowych (spadek o 20 procent).

Z kolei w porównaniu z 2013 rokiem, wyjazdy w celach osobistych wzrosły o 6 procent (wzrost o 55 milionów), natomiast wyjazdy w celach zawodowych spadły o 15 procent (spadek o 18 milionów).

Mieszkańcy UE wydali średnio 87 euro za noc na nocleg. Polacy - mniej

Jeśli chodzi o wydatki, mieszkańcy UE w 2022 roku wydali średnio 87 euro za noc przy co najmniej jednym noclegu. To wzrost o 30 procent w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy wydali średnio 67 euro. Wartość w 2022 roku jest również o 4 procent wyższa niż w 2019 roku, przed pandemią COVID-19 (średnio 84 euro za noc) i o 31 procent wyższa niż w 2013 roku (66 euro).

W 2022 roku najwięcej za nocleg wydali turyści z Luksemburga (175 euro), następnie turyści z Austrii (154 euro) i turyści z Estonii (128 euro), zaś niecałe 50 euro za nocleg wydali mieszkańcy Polski (44 euro) , Grecji (45 euro) i Czech (46 euro).