To, ile będziemy musieli czekać na wyjazd do sanatorium, zależy od różnych czynników. Wpływ na to mają m.in. dostępność miejsc w uzdrowiskach w poszczególnych oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia, liczba pacjentów oczekujących w danym województwie, stan zdrowia konkretnego pacjenta oraz ilość rezygnacji z wcześniej ustalonych terminów turnusów, czyli tzw. zwrotów.

Reklama

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium

Szacowany czas oczekiwania w kolejce do sanatorium, na podstawie danych NFZ ze stycznia 2024 roku, w województwie:

 • dolnośląskim to 9 miesięcy,
 • kujawsko-pomorskim – 7 miesięcy,
 • lubelskim – 4 miesiące,
 • lubuskim – 11 miesięcy,
 • łódzkim – 9 miesięcy,
 • małopolskim – 11 miesięcy,
 • mazowieckim – 11 miesięcy,
 • opolskim – 10 miesięcy,
 • podkarpackim – 8 miesięcy,
 • podlaskim – 6 miesięcy,
 • pomorskim – 8 miesięcy,
 • śląskim – 12 miesięcy,
 • świętokrzyskim – 9 miesięcy,
 • warmińsko-mazurskim – 3 miesiące,
 • wielkopolskim – 9 miesięcy,
 • zachodniopomorskim – 7 miesięcy.

Ile kosztuje sanatorium w 2024 roku? Aktualne ceny

Każdy dorosły pacjent, który przebywa w sanatorium, musi zapłacić za zakwaterowanie i wyżywienie. Koszt jest uzależniony od standardu pokoju oraz sezonu, przy czym I sezon obejmuje okres od października do kwietnia, natomiast II sezon trwa od maja do września. Ministerstwo Zdrowia ustala wysokość opłat. Według przepisów pacjent nie może ponosić wyższych opłat niż te, które ustaliło Ministerstwo Zdrowia.

Za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym trzeba zapłacić w I sezonie 32,60 zł, w II sezonie 40,90 zł. Za pokój jednoosobowy w studiu w sezonie I: 26,10 zł, w sezonie II: 37,40 zł. Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego w I sezonie: 24,90 zł, w II sezonie 33,20 zł.

Za pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w I sezonie zapłacimy 19,50 zł, natomiast w II sezonie 27,30 zł. Za pokój dwuosobowy w studiu w I sezonie - 16,30 zł, w II sezonie - 24,90 zł. Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego w I sezonie: 14,20 zł, w II sezonie - 19,50 zł.

Reklama

Za pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w I sezonie zapłacimy 12,50 zł, w II sezonie 14,80 zł. Za pokój wieloosobowy w studiu w I sezonie - 11,90 zł, w II sezonie - 13,60 zł. Za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego w I sezonie - 10,60 zł, w II - 11,90 zł.

Turnus zwykle trwa 21 dni, więc stawkę dzienną należy pomnożyć przez 21 dni. Sezon, standard i rodzaj pokoju determinują całkowity koszt pobytu. Różnice są spore – od 222,60 zł za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego w sezonie I – do 858,90 zł za pobyt w pokoju jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w sezonie II.

Za co jeszcze trzeba zapłacić?

Planujesz pobyt w sanatorium? Musisz wziąć pod uwagę także koszt przejazdu na miejsce i z powrotem. Sam też będziesz musiał częściowo opłacić wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach. Oprócz tego: wyżywienie i zakwaterowanie podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego, pobyt opiekuna, dodatkowe obowiązujące w miejscu położenia zakładu opłaty, np. opłaty klimatyczne oraz koszty zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Darmowe sanatorium na NFZ

Sam fakt bycia emerytem nie uprawnia do darmowego pobytu w sanatorium. Wysokość kosztów za sanatorium na NFZ dla seniorów jest dokładnie taka sama, jak dla innych dorosłych pacjentów. Uprawnieni do darmowego korzystania raz w roku z leczenia w sanatorium są natomiast pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest - zatrudnieni w tych zakładach 28 września 1997 roku lub przed tą datą.