Chodzi o ustawę z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Reklama

Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP poinformowało, że prezydent Andrzej Duda ustawę podpisał w poniedziałek, 20 grudnia 2021 r.

Ustawa (...) ma w założeniu jej wnioskodawców stanowić jeden z elementów tzw. +tarczy antykryzysowej+ wprowadzającej szereg rozwiązań regulacyjnych minimalizujących negatywne skutki dla gospodarki i społeczeństwa w wyniku stanu epidemicznego powstałego na skutek COVID-19 - czytamy w informacji Biura Prasowego KPRP.

Polski Bon Turystyczny

Jak przekazano, w noweli wprowadzono zmiany w ustawie z lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. "Mają one na celu w szczególności przesunięcie terminu do dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego. Wydłużenie z dnia 31 marca 2022 r. na dzień 30 września 2022 r. terminu na dokonywanie płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego powinno stworzyć uprawnionym warunki do jego pełnego wykorzystania"- wskazano.

Nowela umożliwi także zachowanie ważności dokumentów marynarskich (dyplom, świadectwo przeszkolenia, świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie morskiej) do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Ponadto w noweli wprowadzono zapis, zgodnie z którym w okresie obowiązywania ustawy operacje z użyciem dronów mają być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez PAŻP.

Ustawa umożliwi również jednostkom oświaty wydawanie pieniędzy w ramach wsparcia na pomoce dydaktyczne służące do nauki zdalnej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem niektórych artykułów.