Stany Zjednoczone mogą odwiedzić turyści, którzy są zaszczepieni. Jedynymi uznawanymi szczepionkami będą te zatwierdzone przez amerykański urząd FDA (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson) oraz znajdujące się na liście WHO (AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac). Oprócz szczepionki wszyscy powyżej 2. roku życia muszą przedstawić test PCR lub antygenowy wykonany 24 godziny przez wylotem lub zaświadczenie o przebyciu choroby w przeciągu minionych 90 dni.

Reklama

Do końca stycznia wszyscy przybywający do Włoch z państw Unii Europejskiej muszą przedstawić, oprócz przepustki covidowej poświadczającej zaszczepienie w przeciągu ubiegłych 9 miesięcy lub wyzdrowienie maksymalnie 6 miesięcy wcześniej, negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed przybyciem lub testu antygenowego z ostatniej doby. Niezaszczepieni muszą ponadto poddać się 5-dniowej kwarantannie. Przed wjazdem do Włoch należy wypełnić online formularz lokalizacji podróżnego (Digital Passenger Locator Form, dPLF).

W Portugalii do 20 marca 2022 r. obowiązuje stan klęski żywiołowej i osoby przybywające do tego kraju samolotami muszą przedstawić negatywny test lub zaświadczenie lekarskie o przebyciu Covid-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dowód szczepienia nie jest uznawany. Honoruje się go jedynie na granicy lądowej, ale tylko wobec podróżnych przybywających z regionów UE o niskim poziomie infekcji według klasyfikacji Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC). Przyjeżdzający z Polski, która na mapie ECDC uwzględniającej wskaźniki infekcji z ostatnich 14 dni zaznaczona jest kolorem czerwonym (podobnie jak większość kontynentu), muszą przedstawić na granicy test PCR z ostatnich 72 godzin lub test antygenowy z 48 godzin lub europejski certyfikat covidowy poświadczający wyzdrowienie.

Wszystkie osoby powyżej piątego roku życia przybywające do Grecji, niezależnie od statusu szczepienia, mają obowiązek pokazać negatywny wynik szybkiego testu antygenowego (ważnego 24 godziny) lub testu PCR (ważnego 72 godziny). Przepis ten obowiązuje od 19 grudnia do 10 stycznia. Ponadto wszyscy podróżujący do Grecji są zobowiązani do wypełnienia dPLF.

Osoby przybywające na Cypr z krajów uznanych za strefy czerwone według klasyfikacji ECDC, czyli m.in. Polski, muszą mieć test PCR wykonany w ciągu 72 godzin przed wyjazdem, a potem wykonać drugi na własny koszt po przybyciu na wyspę i pozostać w izolacji do czasu wydania wyniku testu.

Wszyscy podróżni przybywający do Szwajcarii z zagranicy mają obowiązek zarejestrować swój przyjazd online 48 godzin przed przyjazdem, a osoby powyżej 16 roku życia muszą również przedstawić negatywny wyniku testu PCR (nie starszego niż 72 godziny). Dotyczy to również osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Test należy powtórzyć między czwartym a siódmym dniem od przyjazdu i może to być również test antygenowy.

W Norwegii obowiązują najbardziej restrykcyjne w Skandynawii przepisy dotyczące wjazdu. Wszyscy podróżni, w tym zaszczepieni, zobowiązani są przed przybyciem zarejestrować swój pobyt na stronie internetowej entrynorway.no, a następnie poddać się testowi na Covid-19 na granicy albo do 24 godzin po przyjeździe.

Ze względu na wysoką liczbę zachorowań, niemiecki rząd federalny klasyfikuje Polskę jako obszar wysokiego ryzyka. Stąd każda osoba wyjeżdżająca z Polski do Niemiec, która nie jest w pełni zaszczepiona lub wyleczona, musi przejść dziesięciodniową kwarantannę, z której może zostać zwolniona po uzyskaniu negatywnego wyniku testu nie wcześniej niż pięć dni po wjeździe. W przypadku dzieci poniżej lat 12 kwarantanna trwa pięć dni.

Reklama

Przy wjeździe do Czech niezaszczepieni obywatele polscy muszą okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem. Oprócz tego muszą wykonać dodatkowy test PCR między piątym a siódmym dniem po przyjeździe, a do otrzymania wyniku zobowiązani są nosić maseczkę FFP2 wszędzie poza miejscem zamieszkania.

Inną strategię przyjęły władze austriackie, ponieważ od 20 grudnia test nie będzie uprawniał do wjazdu do tego kraju. Tym samym zaświadczenie o szczepieniu lub wyzdrowieniu będzie niezbędne, by wjechać do Austrii.

Ze względu na rozprzestrzenianie się wariantu Omikron od soboty wszyscy podróżni przyjeżdżający z Wielkiej Brytanii do Francji, również osoby zaszczepione, muszą wykonać test antygenowy lub PCR 24 godziny przed przyjazdem i mieć ważny udokumentowany powód przyjazdu. W przypadku braku negatywnego wyniku testu podróżni muszą poddać się obowiązkowej 7-dniowej izolacji po przybyciu. Wyjeżdżając z Polski przed przyjazdem do Francji należy wypełnić dPLF i posiadać certyfikat covidowy.

Szwecja zaleca poddanie się testom po przyjeździe, nie są one jednak rejestrowane. W związku ze szczytem podróży przedświątecznych zaleca się wcześniejsze przybycie o 2-3 godziny na lotnisko Arlanda pod Sztokholmem, tworzą się bowiem kolejki wywołane kontrolą paszportów covidowych.

Na Maltę urlopowicze z Polski mogą polecieć, przedstawiając dPLF oraz unijny certyfikat covidowy potwierdzający przejście pełnego cyklu szczepień przeciwko Covid-19. Osoby bez takiego zaświadczenia, nawet te, które przeszły infekcję lub mają aktualny negatywny test, będą kierowane na 14-dniową, płatną z własnej kieszeni kwarantannę (ok. 100 euro za noc). Świadectwo szczepień jest wymagane od podróżnych, którzy ukończyli 12. rok życia. Nie muszą go posiadać dzieci poniżej 5 lat. Towarzyszące zaszczepionym rodzicom dzieci w wieku 5-11 lat oraz osoby, które z przyczyn medycznych nie mogą poddać się szczepieniom, unikną kwarantanny pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR sprzed maksymalnie 72 godz.

Bułgaria przyjmuje turystów przybywających z krajów znajdujących się w tzw. zielonej i żółtej strefie (również Polski) na podstawie zaświadczenia o szczepieniu, wyzdrowieniu w ostatnim półroczu, testu PCR lub antygenowego wykonanego nie później niż 78 godziny przed przyjazdem. W przeciwnym razie istnieje obowiązek 10-dniowej kwarantanny, z której zwalnia zrobiony do 78 godzin po przybyciu test.

Od wtorku podróżni przyjeżdżający do Finlandii spoza UE oraz strefy Schengen będą musieli przedstawić dodatkowo negatywny wynik testu na koronawirusa, niezależnie od tego, czy są w pełni zaszczepieni. W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron specjalne wytyczne obejmą przyjezdnych również z Danii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii. Podróżni z tych krajów będą kierowani na obowiązkowe testy na granicy, czego mogą uniknąć, jeśli przedstawią wynik wcześniej wykonanego testu, nie starszego niż 48 godz.