Leczenie sanatoryjne (uzdrowiskowe)

Turnusy w sanatorium przede wszystkim przeznaczone są dla osób borykających się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. Leczenie zalecane jest w przypadku chorób przewlekłych. Jednak przewlekle chorzy to nie jedyna grupa, która może skorzystać z dofinansowania do leczenia sanatoryjnego. Jest ono bowiem przyznawane również m.in.: w przypadkach rehabilitacji poszpitalnej i poambulatoryjnej.

Proces leczenia uzdrowiskowego to proces kompleksowy. Zatem celem personelu medycznego jest poprawa zdrowia każdego z pacjentów – nie tylko zmniejszenie konkretnych dolegliwości ale również polepszenie ogólnego stanu zdrowia w trakcie turnusu oraz po nim. Sprzyja temu lokalizacja sanatoriów, które najczęściej są zlokalizowane w kurortach w otoczeniu pięknej przyrody. Takie otoczenie działa relaksująco i pomaga poprawić ogólne samopoczucie.

Reklama

Kuracjusze na miejscu mogą korzystać z naturalnych dobrodziejstw danego uzdrowiska. Często są to wody mineralne bogate w różne pierwiastki i związki chemiczne czy też zabiegi borowinowe. Naturalne zabiegi, którym poddawani są pacjenci, są dobrane indywidualnie do ich potrzeb. Cały proces leczenia jest nadzorowany przez wykwalifikowany personel medyczny. Ponadto poszczególne uzdrowiska słyną z określonych walorów w postaci złóż wód, borowiny lub unikatowego mikroklimatu.

Reklama

Co z zapowiadaną rewolucją w wyjazdach do sanatorium?

Od stycznia 2024 roku miała wejść w życie reforma leczenia uzdrowiskowego. Reforma ta miała usprawnić leczenie uzdrowiskowe. Ministerstwo Zdrowia miało na celu m.in.: dostosowanie zakresu udzielanych świadczeń do potrzeb pacjenta, cyfryzację skierowań oraz danie pacjentowi możliwości wyboru konkretnej lokalizacji. Niestety ostatecznie resort wycofał się z zapowiadanej reformy. Wszystko wskazuje zatem na to, że od przyszłego roku zasady pobytów sanatoryjnych będą takie jak w latach ubiegłych.

Komu będzie przysługiwał wyjazd do uzdrowiska w 2024 roku?

Leczenie uzdrowiskowe (sanatorium) w przypadku osób dorosłych trwa 21 dni. Skierowanie wydaje lekarz. Dofinansowanie do pobytu można uzyskać z ZUS, NFZ, KRUS czy PFRON. Istnieje również opcja w pełni bezpłatnego leczenia sanatoryjnego, która przysługuje np.: dzieciom i młodzieży do 18. roku życia lub młodzieży uczącej się do 26. roku życia, dzieciom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności, dzieciom z rentą rodzinną a także osobom, którym grozi utrata pracy z powodu problemów zdrowotnych oraz osobom, które uległy wypadkom podczas wykonywanej pracy.

Dokładna lista wskazań i przeciwwskazań do tego rodzaju leczenia jest wymieniona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 z poz.zm. Zalicza się do nich m.in.: wybrane choroby ortopedyczno- urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, choroby kardiologiczne oraz nadciśnienia, choroby naczyń obwodowych, choroby górnych dróg oddechowych, choroby układu trawiennego, schorzenia takie jak cukrzyca, osteoporoza, choroby skóry czy też schorzenia endokrynologiczne.

Ponadto dzięki ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników od stycznia 2023 roku wprowadzono również możliwość skorzystania z rehabilitacji leczniczej przez osoby mające przyznaną emeryturę rolniczą. KRUS oferuje także bezpłatne turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.