Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naukowego UNESCO to wykaz miejsc zlokalizowanych na całym świecie, które zostały uznane przez UNESCO, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury za unikatowe i wyjątkowe ze względu na ich znaczenie kulturowe lub przyrodnicze. Miejsca te są uważane za ogólnoświatowe dziedzictwo należące do całej ludzkości. Wpisanie ich na listę Światowego Dziedzictwa ma na celu ochronę tych zabytków, by móc je zachować dla kolejnych pokoleń.

Podstawą wszelkich działań związanych ze światowym dziedzictwem jest Konwencja UNESCO, która weszła w życie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie jej sygnatariuszami jest 191 państw z całego świata. W Polsce mamy 17 zabytków wpisanych na listę. Trzy z nich znajdują się na Dolnym Śląsku.

Reklama

Hala Stulecia we Wrocławiu

Reklama

Hala Stulecia znajduje się we Wrocławiu. Określana jest "perłą wrocławskiego modernizmu". Architektem budynku był Max Berg zaś sama hala powstawała w latach 1911-1913. Budynek ten nie bez powodu został nazwany Halą Stulecia.

Za genezą nazwy stoją okoliczności historyczne takie jak setna rocznica zwycięstwa Prus nad Napoleonem pod Lipskiem, czy też setna rocznica wydania odezwy Fryderyka Wilhelma III. Oba te wydarzenia miały miejsce w 1813 roku.

Pierwotnie Hala Stulecia służyła rekreacji. Została zbudowana na planie koła z 4 absydami. Na jej ogromnej cylindrycznej widowni może się zmieścić około 6000 osób. Hala wznosi się na wysokość 23 m i jest ona zwieńczona kopułą. W 2006 roku budynek ten został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kościół Pokoju w Jaworze. Razem z Kościołem Pokoju w Świdnicy swoją nazwę wzięły od pokoju, który zakończył wojnę trzydziestoletnią. Fot.flickr/PolandMFA / Inne / Mariusz Cieszewski www.fotcom.

Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze

5 lat wcześniej, bo w 2001 roku, na Listę Światowego Dziedzictwa zostały wpisane dwa kościoły położone na Dolnym Śląsku. Kościoły te wybudowano w połowie XVII wieku jako następstwo pokoju westfalskiego, który regulował kwestie religijne. Układ ten zakończył wojnę trzydziestoletnią, zaś w jego efekcie powstały właśnie trzy kościoły pokoju, z których dwa: Kościół Pokoju w Świdnicy oraz w Jaworze są największymi drewnianymi budowlami pełniącymi funkcję religijną w całej Europie.