Badania nad Arką Noego w Turcji

Zespół z trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Technicznego w Stambule, Uniwersytetu Ağrı İbrahim Çeçen i Andrew University przeprowadza od 2021 roku roku badania nad próbkami pobranymi z Góry Ararat w Turcji, na której ma się znajdować biblijna Arka Noego.

Choć badania trwają, już dziś naukowcy potwierdzają, że badane próbki (glina, materiały morskie, owoce morza) mogą pochodzić właśnie z okresu, w którym miała miejsce biblijna wielka powódź. Datuje się je na 5500–3000 rok p.n.e. To, zdaniem naukowców, potwierdza, że na kopcu, który ma kształt łodzi, w tym okresie istniała działalność człowieka.

Reklama

Zespół zaczął pracę w tym rejonie w 2021 roku. Pierwsze próbki pobrano w grudniu 2022 roku. Zanalizowano je w laboratorium Uniwersytetu Technicznego w Stambule.

Reklama

Przypowieść o Arce Noego a badania naukowców

Prof. Faruk Kaya powiedział, że na podstawie pierwszych pobranych próbek można stwierdzić, że na badanym obszarze miała miejsce ludzka aktywność od chalkolitu (między 5500 a 3000 rokiem p.n.e.). Jednak ostateczne potwierdzenie, czy był tu statek, w tym momencie nie jest możliwe. Zespół potrzebuje więcej czasu, by to potwierdzić. Wielka powódź jest notowana na 5000 lat p.n.e.

Inny naukowiec, dr Andrew Snelling z Uniwersystetu w Sidney uważa z kolei, że nie jest możliwe, by arka znajdowała się na Górze Ararat, ponieważ ukształtowała się ona już po powodzi. Wielu naukowców i archeologów uważa, że przypowieść o Arce Noego nie powinna być interpretowana dosłownie.

Od 19 do 21 października 2023 roku trwało VII Międzynarodowe Sympozjum dotyczące Góry Ararat i Arki Noego. Prof. Faruk Kaya podkreślał, że jednym z priorytetowych celów jest wykorzystanie potencjału turystycznego tego miejsca i zwiększenie świadomości na temat prowadzonych tam badań.

Możliwa lokalizacja Arki Noego odnaleziona już w latach 50.

Według Biblii Arka Noego zatrzymała się na Górze Ararat po 150 dniach wielkiego potopu, który zatopił ziemię i wszystkie żyjące na niej istnienia.

Skalna formacja zlokalizowana w Doğubayazıt została uznana za potencjalne miejsce wielkiego statku po jej odkryciu w 1956 roku. Kapitan armii tureckiej Ilhan Durupinar zauważył na zdjęciach lotniczych, że w okolicy Góry Ararat znajdują się skały, które wyglądem przypominają dużą łódź. To odkrycie wzbudziło zainteresowanie, a badania trwały w latach 80. i 90. Naukowcy nie doszli do jednoznacznych wniosków, badania nie zakończyły się sukcesem i do roku 2021 nie były prowadzone żadne nowe prace.

Historia Arki Noego

Według Biblii Bóg chciał zesłać wielki potop, aby zaprzestać niegodziwości i zepsuciu, jakie narodziło się w ludziach. Nakazał Noemu, ostatniemu z ludzi, których uważał za dobrych, zbudowanie arki, na którą zabierze swoją rodzinę i po parze zwierząt z każdego gatunku.

Noe wykonał to zadanie, Bóg zesłał do wielkiego statku zwierzęta z całego świata, a potop zalał cały świat. Według podania przetrwały tylko ryby i ludzie oraz zwierzęta znajdujące się na Arce.