66. rezerwat przyrody na Śląsku powstanie w Kochanowicach

Regionalna Rada Ochrony Przyrody działająca w województwie śląskim podjęła decyzję o utworzeniu nowego rezerwatu przyrody na Śląsku. Znajdować się on będzie w gminie Kochanowice, we wschodniej części Leśnictwa Kochanowice. To trzeci taki obiekt w Nadleśnictwie Herby i 66. rezerwat przyrody na Śląsku.

Na początku listopada Rada przeprowadziła oględziny terenowe. Po ich zakończeniu ostatecznie zdecydowano o tym, jak wyglądać ma nowy rezerwat i jak chroniony będzie ten fragment lasu. To miejsce unikatowe, głosowanie nad uchwało o jego utworzeniu było jednogłośne.

Reklama

"Kochanowicki Grąd" – nowy rezerwat przyrody na Śląsku

Ochroną ma zostać objęty wielogatunkowy las w Kochanowicach. Runo leśne to grąd niski subkontynentalny. Znajdują się w nim rzadko występujące gatunki, jak czosnek niedźwiedzi czy przetacznik górski, oraz gatunki chronione, np. storczyki. Na tym terenie rosną również dęby (wiek niektórych z nich przekracza 140 lat) oraz jesiony, osiki, graby, olsze, brzozy, sosny czy jawory. Na terenie rezerwatu znaleźć można również siedliska bociana czarnego w starodrzewie liściastym.

Reklama

"Kochanowicki Grąd" obejmie powierzchnię 26 hektarów. Rada wnioskowała również o to, by przyłączyć do niego inne tereny leśne o zbliżonych walorach, w związku z tym wokół nowego rezerwatu przyrody na Śląskuzostanie utworzona otulina o powierzchni 40 hektarów.

Dlaczego powstanie nowy rezerwat przyrody?

Idei powstania nowego rezerwatu przyrody przyświeca wzmocniona ochrona tego grądowego lasu. To ważne, aby ją zagwarantować, także w celach naukowych oraz dydaktycznych.

Ponadto w województwie śląskim nie występuje wiele obiektów chronionych rezerwatowo, a ostatnie takie miejsce powstało 8 lat temu, w 2015 roku. Dlatego też Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody określił utworzenie nowego rezerwatu przyrody jako chwilę historyczną.