Gdzie znajduje się rezerwat przyrody Niebieskie Źródła?

Krajobrazowy rezerwat przyrody Niebieskie Źródła leży w południowo-wschodniej części Tomaszowa Mazowieckiego (województwo łódzkie) przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest otwarty codziennie, nie są pobierane opłaty za wstęp. Osoby podróżujące samochodem mogą zostawić auto na płatnym parkingu znajdującym się pod Skansenem Rzeki Pilicy.

Niebieskie Źródła – czym są?

Reklama

Niebieskie Źródła leżą w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Mają powierzchnię ponad 28 hektarów. Rezerwat utworzono w 1961 roku.

Na jego terenie znajdują się źródła krasowe (czyli miejsca, w których woda wydobywa się ze szczelin w skałach wapiennych). Niebieskie Źródła są wywierzyskami. Z wapieni jurajskich tryska bowiem woda, gejzery z piasku pulsują, dookoła znajduje się bujna roślinność, a wody źródeł są niebieskie lub zielone.

Reklama

Ponadto na terenie rezerwatu żyje aż 75 gatunków ptaków. Można więc przyglądać się nie tylko roślinności, lecz także żyjącym przy Niebieskich Źródłach zwierzętom. Jeśli jednak chodzi o florę tego miejsca – przeważają tutaj trawy. W miejscu tym wyróżnia się aż 400 gatunków roślin naczyniowych. Występują tu także rośliny ściśle chronione, na przykład cis pospolity czy różanecznik żółty.

Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła to trzy wywierzyska, które oddzielone są od siebie małą wyspą. Mamy tutaj również dwa wybrzeża: południowe oraz zachodnie. W wywierzyskach znajdują się pulsujące źródełka, po kilkanaście w jednym miejscu. Tryska z nich woda, przyjmuje się, że średnio 80 litrów na sekundę (ta liczba zmieniła się na przestrzeni lat, wcześniej wypływy były większe).

Obserwowanie źródeł z niebieską wodą nie jest jednak jedynym, co można robić na terenie rezerwatu. Można tutaj spacerować, dostępne są także ścieżki dydaktyczne pełne ciekawostek o tutejszej roślinności oraz zwierzętach, ponadto korzystać można z tras rowerowych. Umiejscowione w rezerwacie ławeczki to doskonałe miejsce na odpoczynek na łonie natury.

Rezerwat można odwiedzić o każdej porze roku. Źródła bowiem nie zamarzają, bez względu na panujące warunki. Ich temperatura przez cały rok utrzymuje się na poziomie między 9 a 11 stopni.

Niebieskie Źródła – dlaczego są niebieskie?

Kluczowym pytaniem jest to, dlaczego Niebieskie Źródła mają kolor. Zazwyczaj są niebieskie, czasami zielone. Co ciekawe, nie jest to tak naprawdę kolor wody. Pochłania ona czerwone promienie światła (czyli fale długie), a odbija niebieskie (fale krótkie). W związku z tym osoby, które obserwują źródła, widzą krystalicznie czystą wodę i biały piasek na dnie – woda pochłania fale czerwone, przepuszcza jedynie niebieskie, przez co jej kolor staje się właśnie niebieski. Zdecydowanie lepiej jest to widoczne w słoneczny dzień, kiedy odbija się więcej światła.